Om oss

Dalene Service og Utleige vart oppretta i 2020 og driv i hovudsak med utleige av maskiner og utstyrt. Dagleg leiar er Tommy Dalene, som også tek på seg og utføre mindre oppdrag av ymse slag.

Vi held til i Ørsta sentrum og er behjelpelig med levering av maskiner og utstyr.